espa espa
espa espa
espa espa
REHAU

Πλαστικός σωλήνας Rehau VPE-a 18×2 Μαύρος (120 m) χωρίς σπιράλ

Κατάλληλος για ύδρευση & θέρμανση

Πληροφορίες

Ακτινοδικτυωμένο Πολυαιθυλένιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πληροφορίες

Ακτινοδικτυωμένο Πολυαιθυλένιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά