espa espa
espa espa
espa espa
APE

Πολυστρωματικός σωλήνας APE Pex-Al-Pex (αλουμινίου) Φ16×2 (100 m)

Σωλήνα πολυστρωματική αλουμινίου APE MULTYLAYER (PE-xB / Al / PE-Xb), κατάλληλη για κατασκευή δικτύων θέρμανσης και ύδρευσης. Πιστοποιημένη κατά UNI EN ISO 21003 και DIN 4726

Πληροφορίες

Ο σωλήνας αποτελείται από ένα διπλό εσωτερικό και εξωτερικό στρώμα του διασυνδεδεμένου πολυαιθυλενίου ΡΕ-xB (μέθοδος σιλάνιο – Β) δεσμεύεται με ειδική κόλλα σε μια διαμήκη ραφή (TIG πισινό συγκολλημένων) ενδιάμεσο στρώμα από κράμα αλουμινίου. Αυτή η δομή είναι εξαιρετικά μορφοποιήσιμη, παρέχει ένα πλήρες φράγμα στο οξυγόνο, εξασφαλίζει απόλυτη υγιεινή και υψηλή αντοχή στη διάβρωση από τα υγρά έρχονται σε επαφή μόνο με το εσωτερικό στρώμα ΡΕ-xB.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Θερμική αγωγιμότητα : 0,43 W/mK
  • Μέγιστη θερμοκρασία : 95°C
  • Μέγιστη πίεση : 10 bar
  • Τραχύτητα: 7 μm
Πληροφορίες

Ο σωλήνας αποτελείται από ένα διπλό εσωτερικό και εξωτερικό στρώμα του διασυνδεδεμένου πολυαιθυλενίου ΡΕ-xB (μέθοδος σιλάνιο – Β) δεσμεύεται με ειδική κόλλα σε μια διαμήκη ραφή (TIG πισινό συγκολλημένων) ενδιάμεσο στρώμα από κράμα αλουμινίου. Αυτή η δομή είναι εξαιρετικά μορφοποιήσιμη, παρέχει ένα πλήρες φράγμα στο οξυγόνο, εξασφαλίζει απόλυτη υγιεινή και υψηλή αντοχή στη διάβρωση από τα υγρά έρχονται σε επαφή μόνο με το εσωτερικό στρώμα ΡΕ-xB.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Θερμική αγωγιμότητα : 0,43 W/mK
  • Μέγιστη θερμοκρασία : 95°C
  • Μέγιστη πίεση : 10 bar
  • Τραχύτητα: 7 μm