espa espa
espa espa
espa espa
solinas
APE

Πολυστρωματικός σωλήνας APE Pex-Al-Pex (αλουμινίου) Φ16×2 (50 m) Μονωμένη Κλιματισμού  ( πάχος μόνωσης 10 mm )

Σωλήνα πολυστρωματική αλουμινίου APE MULTYLAYER (PE-xB / Al / PE-Xb), κατάλληλη για κατασκευή δικτύων θέρμανσης και ύδρευσης. Πιστοποιημένη κατά UNI EN ISO 21003 και DIN 4726

Πληροφορίες

Πιστοποιημένη κατά UNI EN ISO 21003 και DIN 4726. Ο σωλήνας αποτελείται από ένα διπλό εσωτερικό και εξωτερικό στρώμα του διασυνδεδεμένου πολυαιθυλενίου ΡΕ-xB (μέθοδος σιλάνιο – Β) δεσμεύεται με ειδική κόλλα σε μια διαμήκη ραφή (TIG πισινό συγκολλημένων) ενδιάμεσο στρώμα από κράμα αλουμινίου. Αυτή η δομή είναι εξαιρετικά μορφοποιήσιμη, παρέχει ένα πλήρες φράγμα στο οξυγόνο, εξασφαλίζει απόλυτη υγιεινή και υψηλή αντοχή στη διάβρωση από τα υγρά, που έρχονται σε επαφή μόνο με το εσωτερικό στρώμα ΡΕ-xB.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πληροφορίες

Πιστοποιημένη κατά UNI EN ISO 21003 και DIN 4726. Ο σωλήνας αποτελείται από ένα διπλό εσωτερικό και εξωτερικό στρώμα του διασυνδεδεμένου πολυαιθυλενίου ΡΕ-xB (μέθοδος σιλάνιο – Β) δεσμεύεται με ειδική κόλλα σε μια διαμήκη ραφή (TIG πισινό συγκολλημένων) ενδιάμεσο στρώμα από κράμα αλουμινίου. Αυτή η δομή είναι εξαιρετικά μορφοποιήσιμη, παρέχει ένα πλήρες φράγμα στο οξυγόνο, εξασφαλίζει απόλυτη υγιεινή και υψηλή αντοχή στη διάβρωση από τα υγρά, που έρχονται σε επαφή μόνο με το εσωτερικό στρώμα ΡΕ-xB.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά