espa espa
espa espa
espa espa
exartima
Jes

Μοτέρ Ηλεκτροβάννας Αυτονομίας JES Τρίοδης

Η Ηλεκτροβάννα πλήρης JES, χρησιμοποιείται για θέρμανση ή για ψύξη.

Πληροφορίες

Απαιτείται γείωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πληροφορίες

Απαιτείται γείωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά