Καλάθι Αγορών
espa espa

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

INOX H-125 LT Δ.E. / 1,50m2

MALTEZOS
1,50 m2 125 LT

INOX H-125 LT Τ.E. / 1,50m2

MALTEZOS
1,50 m2 125 LT

INOX H-160 LT Δ.E. / 1,95m2

MALTEZOS
1,95 m2 160 LT

INOX H-160 LT Δ.E. / 2,60m2

MALTEZOS
2,60 m2 160 LT

INOX H-160 LT Δ.E. / 2,70m2

MALTEZOS
2,70 m2 160 LT

INOX H-160 LT Τ.E. / 1,95m2

MALTEZOS
1,95 m2 160 LT

INOX H-160 LT Τ.E. / 2,60m2

MALTEZOS
2,60 m2 160 LT

INOX H-160 LT Τ.E. / 2,70m2

MALTEZOS
2,70 m2 160 LT

INOX H-200 LT Δ.E. / 2,60m2

MALTEZOS
2,60 m2 200  LT

INOX H-200 LT Δ.E. / 2,70m2

MALTEZOS
2,70 m2 200 LT

INOX H-200 LT Δ.E. / 3,00m2

MALTEZOS
3,0 m2 200 LT

INOX H-200 LT Τ.E. / 2,60m2

MALTEZOS
2,60 m2 200 LT

INOX H-200 LT Τ.E. / 2,70m2

MALTEZOS
2,70 m2 200 LT

INOX H-200 LT Τ.E. / 3,00m2

MALTEZOS
3,0 m2 200 LT

INOX H-300 LT Δ.E. / 3,90m2

MALTEZOS
3,90 m2 300 LT

INOX H-300 LT Τ.E. / 3,90m2

MALTEZOS
3,90 m2 300 LT