Καλάθι Αγορών
espa espa

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

MALTEZOS 80 LT ΔΑΠΕΔΟΥ

MALTEZOS
80 Lt. 3,5  KW

MALTEZOS 80 LT ΚΑΘΕΤΟ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

MALTEZOS
80 Lt. 3,5  KW

MALTEZOS 80 LT ΚΑΘΕΤΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ)

MALTEZOS
80 Lt. 3,5  KW

MALTEZOS 80 LT ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

MALTEZOS
80 Lt. 3,5  KW

MALTEZOS 80 LT ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ)

MALTEZOS
80 Lt. 3,5  KW

MALTEZOS 100 LT ΔΑΠΕΔΟΥ

MALTEZOS
100 Lt. 3,5  KW

MALTEZOS 100 LT ΚΑΘΕΤΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

MALTEZOS
100 Lt. 3,5  KW

MALTEZOS 100 LT ΚΑΘΕΤΟΣ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ)

MALTEZOS
100 Lt. 3,5  KW

RIVO 80 LT ΔΑΠΕΔΟΥ

RIVO
80 Lt. 3,5 KW

RIVO 80 LT ΚΑΘΕΤΟ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

RIVO
80 Lt. 3,5 KW

RIVO 80 LT ΚΑΘΕΤΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ)

RIVO
80 Lt. 3,5 KW

RIVO 80 LT ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

RIVO
80 Lt. 3,5 KW

RIVO 80 LT ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ)

RIVO
80 Lt. 3,5 KW

RIVO 100 LT ΔΑΠΕΔΟΥ

RIVO
100 Lt. 3,5 KW

RIVO 100 LT ΚΑΘΕΤΟ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

RIVO
100 Lt. 3,5 KW

RIVO 100 LT ΚΑΘΕΤΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ)

RIVO
100 Lt. 3,5 KW